Accesspunkt och Accesspunkter

www.Accesspunkt.se

Trådlösa nätverk har de senaste åren slagit igenom på allvar. Lägre priser, enklare administration och bättre säkerhet har gjort att fler och fler väljer trådlöst framför trådbundet. Idag säljs det fler bärbara än stationära datorer och många vill ha den frihet som en bärbar dator och trådlöst nätverk ger.

Accesspunkter används för att addera stöd för trådlöst nätverk i ett redan existerande trådbundet nätverk. En accesspunkt fungerar då lite förenklat som en brygga mellan radiosignalerna i det trådlösa nätverket och signalerna i det trådbundna nätverket. En accesspunkt klarar normalt inte av att routa trafiken i nätverket och accesspunkten förlitar sig då på en annan router i nätverket för att hantera den funktionen. Om man inte sedan tidigare har ett trådbundet nätverk eller en router i nätverket behöver man i regel istället en s.k. trådlös router. En trådlös router är en accesspunkt och en router i samma låda. En trådlös router har oftast också portar för att kunna routa både det trådlösa och ett trådbundet nätverk på samma gång. En trådlös router haft betydligt fler funktioner än en enklare accesspunkt för att kunna filtrera trafik, ev. en brandvägg, DHCP tjänst och mycket mer.

Dagens accesspunkter är oftast enkla att konfigurera och ställa in men man bör ändå alltid titta igenom instruktionsboken för tips om vilka inställningar som är viktiga och i vilken ordning man ska ställa in de olika sakerna. Ett par av sakerna man alltid ska eller bör ställa in är:

  • Användarnamn och lösenord till accesspunkten. Man bör alltid ändra användarnamnet och/eller lösenordet för accesspunkten. De flesta tillverkare levererar sina accesspunkter med samma användarnamn och lösenord förinställda och det gör att grannar eller andra enkelt kan ”kapa” accesspunkten på avstånd om man inte ändrar dessa uppgifter.
  • SSID. SSIDt är det publika namnet på det trådlösa nätverket. SSIDt används för att identifiera det trådlösa nätverket bland alla andra som finns i närheten.
  • Kryptering. Eftersom att alla trådlösa enheter i nätverket kommunicerar via radiosignaler måste man kryptera signalerna för att ingen annan ska kunna "lyssna på" trafiken och komma över känsligt information, exempelvis lösenord eller kontokortsnummer. Krypteringsteknikerna WPA och WPA2 är alltid att föredra framför WEP som är relativt enkelt att knäcka.
  • De flesta accesspunkter levereras med en s.k. rundstrålande antenn. Det betyder att radiosignalerna sprids i en cirkel runt accesspunkten. Beroende på accesspunktens placering och området man vill täcka in kan man behöva byta ut antennen för att bättre kunna rikta antennen och radiosignalerna mot ett specifikt område.
     


    © www.Accesspunkt.se 2018 | Kontakt | Information om Cookies